IEA Annex 61

 

Samarbejdspartnere: Egedal Kommune, SBi

Samarbejdslande: IEA Annex 61 medlemslandene

Støttet af: EUDP

Relevante links: http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-annexes/ebc-annex-61/

År: 2013-2016

 ieaannex61 

 

Dette internationale samarbejdsprojekt har som formål at:

• udvikle en metodik og udvalgte værktøjer og retningslinjer til at reducere energiforbruget
  (med mere end 50%) og forbedre indeklimaet i statslige og offentlige bygninger

• indsamle og i nogle tilfælde udvikle og demonstrere innovative og effektive pakkeløsninger af
  ECMs (energy conservation measures) for udvalgte bygningstyper og klimaforhold

• udvikle og demonstrere innovative, ressourceeffektive forretningsmodeller for energirenovering
  af bygninger, der anvender egnede kombinationer af offentlig og privat finansiering,

• støtte beslutningstagere i at vurdere effektiviteten, risici, den finansielle tiltrækningskraft,
   og kontraktlige og udbudsrelaterede

• involvere slutbrugerne, primært bygningsejere og andre markedsdeltagere i arbejdet.

 

« Tilbage til referencer