Trainenergy

 Dato: 2011-09-20
 
Cenergia afslutter i denne måned projektet Trainenergy, som er et projekt under IEE. Projektet består af et konsortium af partnere fra UK, Irland, Frankrig, Tyskland, Spanien og Danmark.
 

Formålet med projektet Trainenergy har været at udarbejde et undervisningsmateriale, der henvender sig til håndværkere i byggeriet. 

Undervisningsmaterialet tager sit afsæt i EU direktivet 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne og EU direktivet 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester. 

Projektets opnåede mål: 
• Udarbejdet undervisningsmateriale til håndværkere. Undervisningsmaterialet består af en række europæiske basis moduler, der er suppleret med en række mere nationale specifikke moduler. Der er udarbejdet specifikke nationale moduler for hvert land, der er repræsenteret i projektet. 
• Udarbejdet undervisning og undervisningsmaterialet tilgængeligt i følgende sprog: engelsk, tysk, dansk, fransk og spansk. 
• Efteruddannet lærere til at undervise i modulerne. 
• Fremmet fokusset på emnerne energieffektivitet og bæredygtig energi imellem diverse faggrupper i byggesektoren. 

I projektforløbet har 30 lærere og 500 håndværkere fra Irland, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Danmark modtaget undervisning. 

I forbindelse med projektet er oprettet en hjemmeside www.trainenergy-iee.eu, hvor det er muligt at downloade det udarbejdede undervisningsmateriale. 
Derudover er der også oprettet et ”community” på www.buildup.com kaldet ”Energy training for craftsmen”, hvor der er mulighed for at deltage og bidrage i debatten om efteruddannelse af håndværkere.

« Tilbage til nyheder